Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 2
21. marta 2018.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

4. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

5. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

6. - Odluka o određivanju naziva ulica i trgova i obeležavanju zgrada kućnim brojevima,

7. - Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika,

8. - Odluka o realizaciji budžeta jedinice lokalne samouprave u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu,

9. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac za 2018. godinu,

10. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program Slovačkog vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac za 2018. godinu,

11. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2018. godinu,

12. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2018. godinu,

13. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

14. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji operativni plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

15. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2018. godinu,

16. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2018. godinu,

17. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2018. godinu,

18. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2018. godinu,

19. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za planove,

20. - Rešenje o imenovanju novog člana Komisije za planove,

21. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

22. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

23. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,

24. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,

25. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

26. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/30-2018,

27. - Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,

 

ŽALBENA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

28. - Odluka o dopunama Poslovnika o radu Žalbene komisije.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 2 - 2018.


 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih