Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 3
14. maja 2018.

SADRŽAJ

I  OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

 

29. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/69-2018,

30. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/87-2018,

31. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/88-2018,

32. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/101-2018,

33. - Rešenje o promeni aproprijacije, br. 016-4/86-2018

34. - Rešenje o promeni aproprijacije, br. 016-4/96-2018

35. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

 

II NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

36. - Pravilnik o ponašanju zaposlenih u sprečavanju sukoba interesa u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 3 - 2018.


 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac