Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 17 
28. oktobar 2016.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

177. - Odluka o drugim izmenama Odluke o osnivanju Biblioteke „Štefan Homola“,
178. - Odluka o utvrđivanju smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
179. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac,
180. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac,
181. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac,
182. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
183. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
184. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
185. - Rešenje o razrešenju direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
186. - Rešenje o imenovanju v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
187. - Rešenje o imenovanju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Gložan,
188. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
189. - Rešenje o obrazovanju stručna Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u Opštini Bački Petrovac,
190. - Rešenje o razrešenju člana Saveta za mlade,
191. - Rešenje o izboru novog člana Saveta za mlade,
192. - Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,
193. - Zaklјučak u vezi ispravke grešaka u Rešenjima o prestanku funkcije direktora odnosno imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac,

II PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

194. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gložan na mandatni period 2017 – 2021. godine.

 


Preuzmite ovde: