Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Број 2 
23. фебруара 2017.

САДРЖАЈ

I ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

10. - Решење о именовању чланова Савета за запошЉавање Општине Бачки Петровац,
11. - Решење о разрешењу члана и именовању новог члана Савета за миграције Општине Бачки Петровац,
12. - Решење о образовању и именовању чланова Жалбене комисије,
13. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 016-4/36-2017,
14. - Правилник о начину вођења евиденције комисија и других радних тела органа Општине Бачки Петровац,
15. - Програм мониторинга буке на територији Општине Бачки Петровац за 2017-2018 годину,
16. - Програм праћења квалитета површинских вода на територији Општине Бачки Петровац за 2017-2018 годину.

 


Преузмите овде: