Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Број 3 
15. марта 2017.

САДРЖАЈ

I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
17. - Програм рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2017. годину,
18. - Одлука о такси превозу путника на територији Општине Бачки Петровац,
19. - Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима,
20. - Одлука о одређивању простора на којима није дозвољено јавно окупљање на територији Општине Бачки Петровац,
21. - Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу јавних површина општине,
22. - Решење о давању сагласности на План рада Туристичке организације Општине Бачки Петровац за 2017. годину,
23. - Решење о давању сагласности на Годишњи план Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2017. годину,
24. - Решење о давању сагласности на План и програм рада Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2017. годину,
25. - Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац,
26. - Решење о именовању директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац,
27. - Решење о именовању чланова Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Гложан,

II ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
28. - Одлука о поновном расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Гложан, на мандатни период 2017 – 2021. године

III ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
29. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 016-4/63-2017,
30. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 016-4/64-2017,

IV НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
31. - Правилник о безбедности информационо-комуникационог система Општинске управе Општине Бачки Петровац.


Преузмите овде