Službeni list br 26-2021

Broj: 26

30. septembra 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

133. - Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana detalјne regulacije
za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu,

134. - Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu,

135. - Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu,

136. - Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

137. - Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene trogodišnjeg Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za period 2021-2023,

138. - Rešenje o prestanku dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac,

139. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac,

140. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

141. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

142. - Rešenje prestanku funkcije sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac,

143. - Rešenje o postavlјanju sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac.

 


Službeni list br 26-2021


 

referendum

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика