Službeni list br 27-2021

Broj: 27

25. novembra 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

144. - Odluka o izmeni Odluke o uslovima i postupku subvencionisanja naknade za komunalne usluge,

145. - Rešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

146. - Rešenje o izboru člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

147. - Rešenje o prestanku dužnosti direktora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

148. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

149. - Rešenje o prestanku dužnosti direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka,

150. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka,

151. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

152. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

153. - Rešenje o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelja Opštine Bački Petrovac za školsku odnosno radnu 2021/2022 godinu,

154. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Bački Petrovac,

155. - Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Bački Petrovac,

156. - Rešenje o davanju saglasnosti na II izmene i dopune Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

157. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,

158. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/142-2021-1,

159. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/142-2021-2,

160. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/152-2021-2,

161. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/157-2021,

162. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/143- 2021,

163. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/152- 2021,

164. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/156- 2021-1,

165. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/156- 2021-2,

166. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/156- 2021-3.


Službeni list br 27-2021


 

referendum

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика