Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Број 3, 
05. јуна 2015

САДРЖАЈ

I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

35. - Одлука о консолидованом Завршном рачуну, буџета Општине Бачки Петровац за 2014. годину,
36. - Одлука о моделу и методу приватизације Установе Информативни центар „Бáчскy Петровец“ Бачки Петровац,
37. - Одлука о поверавању послова пружања саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга Центру за социјални рад Општине Бачки Петровац,
38. - Одлука о покретању поступка прибављања неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Општине Бачки Петровац путем размене, под тржишним условима, 
39. - Одлука о употреби недискриминаторне родне терминологије – родно диференцираног језика на територији Општине Бачки Петровац,
40. - Одлука о изменама и допунама одлука којима су прописане новчане казне за прекршаје,
41. - Одлука о допуни Одлуке о заштити животне средине од буке и о мерама за заштиту од буке на територији Општине Бачки Петровац,
42. - Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Кулпин,
43. - Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац, 
44. - Решење о именовању вршиоца дужности директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац,
45. - Решење о престанку дужности члана Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац,
46. - Решење о именовању новог члана Управног одбора библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац,

 

II ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

47. - Решење о разрешењу члана и именовању новог члана Савета за миграције Општине Бачки Петровац,
48. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/100-2015
49. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број016-04/122-2015,
50. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-04/133-2015,
51. - Решење о утврђивању економске цене услуга за боравак деце у Предшколској установи „Вчиелка“ Бачки Петровац, 
52. - Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац за 2015. годину,
53. - Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину, 
54. - Правилник о поклонима функционера Општине Бачки Петровац, 
55. - Правилник о попису имовине и обавеза,
56. - Правилник о службеним путовањима, 

 

III ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

57. - Решење о неизрађивању стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације насеља Кулпин.

 

Преузмите овде:

Службени лист бр.3 - 2015