Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Број 4, 
25. јуна 2015

САДРЖАЈ

I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

58. - Oдлука о моделу и методу приватизације Установе Информативни центар „Бачки Петровац“, Бачки Петровац,
59. - Одлука о учешћу Општине Бачки Петровац у реализацији пројекта изградње подземног кабла у Индустријској зони у Бачком Петровцу,
60. - Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за информативну делатност „Rádia Báčsky Petrovec“, Бачки Петровац,
61. - Одлука о успостављању сарадње између Општине Бачки Петровац, Република Србија и Града Мартин, Словачка Република,
62. - Решење о разрешењу општинског јавног правобраниоца Општине Бачки Петровац,,
63. - Решење о постављању општинског правобраниоца Општине Бачки Петровац,

II ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

64. - Решење о накнади лицима ангажованим на спровођењу противградне одбране,


III ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

65. - Решење о образовању Општинског штаба за праћење радова у пољопривреди.

 

Преузмите овде:

Службени лист бр.4 - 2015