Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Број 5, 
01. јула 2015

 

САДРЖАЈ

I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

66. - Одлука о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2015. годину,
67. - Одлука о приступању изради стратегије развоја спорта у Општини Бачки Петровац 2015 – 2020,
68. - Oдлука о допуни Одлуке о моделу и методу приватизације Установе Информативни центар „Бачки Петровац“, Бачки Петровац,
69. - Одлука о допуни Одлуке о заштити животне средине од буке и о мерама за заштиту од буке на територији Општине Бачки Петровац,
70. - Решење о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Општине Бачки Петровац путем размене под тржишним условима,

II ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
71. - Решење о оснивању права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац, број 016-4/158-2015,
72. - Решење о оснивању права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац, број 016-4/159-2015,
73. - Правилник о начину примене одредаба прописа о службеној употреби језика и писама на територији Општине Бачки Петровац,

III    ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
74. - Ценовник услуга Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“, Бачки Петровац,

IV    СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

75. - Исправка Одлуке о моделу и методу приватизације Установе Информативни центар „Бачки Петровац“, Бачки Петровац.

 

Преузмите овде:

Службени лист бр.5 - 2015