Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Број 6, 
30. јула 2015
 
САДРЖАЈ
 
I  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

76. - Решење о разрешењу начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац,
77. - Решење о постављању в.д. начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац,
78. - Решење о оснивању права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац, број 016-4/158-200-15,
79. - Решење о оснивању права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац, број 016-4/185-2015,
80. - Решење о именовању радне групе за израду Стратегије развоја спорт у Општини Бачки Петровац за период 2015 – 2020. године,
81. - Решење о додели средстава из буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину,
82. - Решење о промени апропријације,
83. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-04/177- 2015,
84. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-04/196- 2015,
85. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-04/197- 2015,
86. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-04/198- 2015,
87. - Решење о давању сагласности на нове цене комуналних услуга ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац.

 

Преузмите овде: