Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Број 7, 
28. септембра 2015

САДРЖАЈ

1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

88. - Одлука о другом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2015. годину,
89. - Одлука о делатности зоохигијене,
90. - Одлука о заштити животне средине од буке и мерама за заштиту од бука на територији Општине Бачки Петровац (пречишћени текст),
91. - Решење о додели Награде општине Бачки Петровац за 2015. годину,
92. - Решење о додели спортског признања општине Бачки Петровац за 2014. годину, 
93. - Решење о изменама Решења о избору председника и чланова Савета за јавну безбедност Општине Бачки Петровац,
94. - Решење о разрешењу заменика председника Комисије за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац,
95. - Решење о разрешењу чланова Управног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац,
96. - Решење о именовању нових чланова Управног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац,
97. - Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац,
98. - Решење о именовању новог члана Надзорног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац,
99. - Решење о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац,
100. - Решење о именовању новог члана Управног одбора Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац,
101. - Правилник о начину и поступку обезбеђења јавности на седницама Скупштине општине Бачки Петровац и њених радних тела,


2. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

102. - Решење о изменама и допунама Решења о именовању чланова радне групе за израду Стратегије развоја спорта у Општини Бачки Петровац за период 2015 – 2020 године,
103. - Решење о именовању нових чланова Савета за миграције Општине Бачки Петровац,
104. - Програм контроле смањења популације напуштених паса и мачака на територији Општине Бачки Петровац,


КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ


105. - Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Бачки Петровац за 2016. годину.


Преузмите овде: