Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Број 8, 
28. новембра 2015
 
САДРЖАЈ
 
1.  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
 

106. - Одлука о укидању Фонда за развој пољопривреде Општине Бачки Петровац,
107. - Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац за радну 2015/2016 годину,
108. - Решење о разрешењу в.д. директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац,
109. - Решење о именовању директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац
110. - Решење о именовању новог заменика председника Комисије за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки
Петровац – к.о. Бачки Петровац,
111. - Решење о разрешењу чланице Комисије за буџет и финансије,
112. - Решење о избору новог члана Комисије за буџет и финансије,
113. - Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу,
114. - Решење о именовању новог члана Школског одбора Основне школе „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу,
115. - Решење о разрешењу председника Комисије за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац, усклађено са пресудом Управног суда, Одељење у Новом Саду ИИИ-11 У.10838/15 (2013) од 14.10.2015. године,

2. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

116. - Решење о укидању Решења о оснивању права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац,
117. - Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 016-04/244-2015,
118. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/273-2015,
119. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/274-2015,
120. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/275-2015,
121. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/276-2015,
122. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/277-2015,
123. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/278-2015,
124. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/279-2015,
125. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/280-2015,
126. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/284-2015,
127. - Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Општине Бачки Петровац.

Преузмите овде: