Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Број 9, 

30. децембра 2015

 

САДРЖАЈ

I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

128. - Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врши Општинска управа, 
129. - Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама,
130. - Одлука о уређењу јавних површина општине,
131. - Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу,
132. - Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић за 2016. годину,
133. - Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац за 2016. годину,
134. - Решење о разрешењу чланице Школског одбора Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан,
135. - Решење о именовању новог члана Школског одбора Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан,
136. - Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Маглић,
137. - Решење о именовању нове чланице Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Маглић,
138. - Решење о разрешењу чланице Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Маглић,
139. - Решење о именовању новог члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Маглић,


II ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

140. - Решење о разрешењу члана и именовању новог члана Савета за миграције Општине Бачки Петровац,
141. - Решење о другим изменама Решења о именовању чланова радне групе за израду Стратегије спорта у Општини Бачки Петровац за период 2015-2020. године,
142. - Решење о промени апропријације,
143. - Решење о оснивању Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац,
144. - Решење о ослобађању од плаћања локалне комуналне таксе за 2015. и 2016. годину,
145. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-04/311- 2015,
146. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-04/312- 2015,
147. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-04/313- 2015,
148. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-04/314- 2015,
149. - Решење о првим изменама Решења о суфинансирању програма које током 2015. године у оквиру својих програмских активности спроводе спортске организације регистроване као удружења у складу са Законом о спорту,
150. - Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац за 2016. годину.


Преузмите овде:

Службени лист бр.9 - 2015