Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 3
29. marta 2019
S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

21. - Statut Opštine Bački Petrovac,

22. - Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Bački Petrovac,

23. - Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade, broj 011-12/2019-02,

24. - Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade, broj 011-13/2019-02,

25. - Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade, broj 011-14/2019-02,

26. - Odluka o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Bački Petrovac,

27. - Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,

28. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Bački Petrovac,

29.- Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,

30. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program Slovačkog
Vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac za 2019. godinu,

31. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac za 2019. godinu,

32. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

33. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

34. - Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin,

35. - Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin,

36. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

37. - Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac

38. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za budžet i finansije,

39. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za budžet i finansije,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

40. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/57-2019,

 

III NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

41. - Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 3 - 2019


ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac