Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 4
22. maja 2019
S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

42. - Odluka o mirnom rešavanju sporova za naknadu nematerijalne i materijalne štete poravnanjem,

43. - Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2019. godinu sa trogodišnjim Programom poslovanja za period 2019-2021,

44. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac za 2019. godinu,

45. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2019. godinu,

46. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2019. godinu,

47. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2019. godinu,

48. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2019. godinu,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

49. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/96-2019,

50. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/97-2019,

51. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/99-2019,

52. - Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim
elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 4 - 2019


 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac