Službeni list br. 5 - 2017

Broj 5 
12. juna 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

54. - Rešenje o razrešenju člana Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
55. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
56. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
57. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
58. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
59. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,

II NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

60. - Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i odgovornosti za štetu u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac,
61. - Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

III SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE

62. - Ispravka Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ – u likvidaciji.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 5 - 2017


 

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика