Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 1, 22. februar 2012.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
1. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2012 godinu,
2. - Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o dodeli građevinskog zemljišta u državnoj svojini korisnika Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac,
3. - Odluka o predlogu Bladi Republike Srbije da donese Odluku o dodeli građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac,
4. - Odluka o materijalnoj pomoći porodici sa decom,
5. - Odluka o uspostavljanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Grada Vukovara, Republika Hrbatska,
6. - Rešenje o razrešenju Opštinske izborne komisije,
7. - Rešenje o imenovanju Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,
8. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2012. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac,
9. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2012. godinu,
10. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2012. godinu,
11. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2012. godinu,

II. OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

12. - Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2012. godinu,

III. DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE,  PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE BAČKI PETROVAC

13. - Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2012. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac,
14. - Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2012. Godinu,
15. - Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2012. godinu,
16. - Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2012. godinu.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.1 - 2012