Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 11, 30. decembar 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

127. -    Odluka o uspostavljanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Stara Ljubovnja (Stará Ľubovňa), Slovačka Republika,


II  NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAVC

128. -    Rešenje  o  određivanju  ovlašćenog  lica  za  postupanje  po  zahtevima za  slobodan  pristup  informacijama od  javnog značaja.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.11 - 2011