Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 10, 30. decembar 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

106. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu,
107. - Rešenje o imenovanju novih članova Komisije za planove za Opštinu Bački Petrovac,
108. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
109. - Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
110. - Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
111. - Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
112. - Rešenje o razrešenju člana Saveta za ravnopravnost polova,
113. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
114. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
115. - Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Magliću,
116. - Rešenje o imenovanju dva nova člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Magliću,


II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

117. - Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za zapošljavanje Opštine Bački Petrovac,
118. - Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje imovine T.R.O. „Jednota“ Bački Petrovac,
119. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/285-2011,
120. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/286-2011,
121. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/287-2011,
122. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/288-2011,
123. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih finansiranju delatnosti NVO,
124. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih oblasti kulture,
125. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu,


III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

126. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenja postupka dodele građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja u stambenim objektima u vlasništvu izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa prebivalištem na teritoriji Opštine Bački petrovac.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.10 - 2011