Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 9, 15. decembar 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

91. - Odluka o rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu,
92. - Odluka o izmenama Odluke o izradi Plana generalne regulacije Bačkog Petrovca – sedište jedinice lokalne samouprave,
93. - Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Prostornog plana Opštine Bački Petrovac sa Zakonom o planiranju i izgradnji,
94. - Odluka o osnivanju Muzeja vojvođanskih Slovaka,
95. - Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
96. - Olduka o usvajanju Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran,Temerin i Vrbas,
97. - Rešenje o razrešenju od funkcije člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
98. - Rešenje o izboru članice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
99. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
100. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
101. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
102. - Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac,


II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

103. - Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
104. - Rešenje o postavljanju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
105. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.9 - 2011