Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 8a, 04. oktobra 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

- GODIŠNJI  PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja  poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2011.  godinu.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.8a - 2011