Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 1, 04. februara 2013
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC


1. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,
2. - Odluka o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Bački Petrovac za period od 01.04.2013. do 31.03.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu,
3. - Odluka o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac,   
4. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac,
5. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2012/2013 godinu,
6. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavljanju zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije,
7. - Rešenje o razrešenju članova Saveta za ravnopravnost polova,
8. - Rešenje o izboru članova Saveta za ravnopravnost polova,
9. - Rešenje o razrešenju članova Saveta za mlade,
10. - Rešenje o izboru članova Saveta za mlade,
11. - Rešenje o izboru članova Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa,
12. - Rešenje o razrešenju zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
13. - Rešenje o imenovanju novog zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
14. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za budžet i finansije,
15. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za budžet i finansije.

Preuzmite ovde:

Službeni list br.1 - 2013