Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 11a, 27. septembra 2013
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
- GODIŠNJI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu. 

 

Preuzmite ovde: