Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 12, 08. novembra 2013
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
193. - Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac (prečišćeni tekst), 
194. - Odluka o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić (prečišćeni tekst),

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
195. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/267- 2013,
196. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/273- 2013,
197. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/274- 2013,
198. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/275- 2013,
199. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/283- 2013,
200. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/285- 2013,

III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC
201. - Rešenje o dopuni Rešenja o postavljanju pomoćnika predsednika opštine za društvene delatnosti.

Preuzmite ovde: