Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 12, 01. oktobra 2012
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

142. - Odluka o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini Opštine Bački Petrovac,
143. - Odluka o Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac,
144. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
145. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
146. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
147. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranoj odbornici Skupštine opštine Bački Petrovac,
148. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
149. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranoj odbornici Skupštine opštine Bački Petrovac,
150. - Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu,
151. - Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu,
152. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
153. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
154. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
155. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
156. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac
157. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
158. - Rešenje o razrešenju zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
159. - Rešenje o imenovanju zastupnika Javnog preduzeća za nformativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
160. - Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalno- stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
161. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalno- stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
162. - Rešenje o razrešenju direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
163. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
164. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za Nagradu opštine i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac,
165. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za administrativno-mandatna pitanja,
166. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
167. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
168. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac,
169. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac,
170. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
171. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
172. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
173. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
174. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
175. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
176. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
177. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
178. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
179. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
180. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
181. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
182. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
183. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu,
184. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „Komunalac“ Maglić, za 2012. godinu,
185. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan, za 2012. godinu,
186. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac, za 2012. godinu,
187. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2012. godinu,
188. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2012. godinu,
189. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2012. godinu,
190. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2012. godinu,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

191. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/174- 2012,
192. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/175- 2012,
193. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/176- 2012,
194. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/179- 2012,
195. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/191- 2012,
196. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/192- 2012,
197. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/193- 2012,

III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

198. - Rešenje o postavljanju pomoćnika predsednika opštine za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i komunalne delatnosti,
199. - Rešenje o postavljanju pomoćnika predsednika opštine za društvene delatnosti,
200. - Rešenje o postavljanju pomoćnika predsednika opštine za urbanizam,


IV MESNA ZAJEDNICA KULPIN

201. - Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.12 - 2012