Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 13, 06. novembra 2012
SADRŽAJ

I PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
202. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gložan na mandatni period 2013 – 2017. godine.

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
203. -    Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.

III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC
204. -     Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan.

IV DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE BAČKI PETROVAC
205. - Odluka o visini naknade za korišćenje javnih površina.

 

Preuzmite ovde:
Službeni list br.13 - 2012