Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 14, 16. novembra 2012
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

206. - Odluka o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić (period od 01.01.2013. do 31.12.2017. godine) i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu,
207. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Biblioteke „Štefan Homola“,
208. - Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o proširenju delatnosti i promeni naziva i organa Doma kulture „Báčsky Petrovec“,
209. - Odluka o pružanju usluga socijalne zaštite i pravima u oblasti socijalne zaštite u Opštini Bački Petrovac,
210. - Odluka o mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
211. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,
212. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Nagradi opštine i o Posebnom javnom priznanju Opštine Bački Petrovac (prečišćeni tekst),
213. - Odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika Skupštine opštine, članova Opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine opštine, Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac,
214. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
215. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
216. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
217. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
218. - Rešenje o davanju saglasnosti na promenu sedišta Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
219. - Rešenje o davanju saglasnosti na I izmene i dopune Statuta Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
220. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
221. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
222. - Rešenje o izboru članova Komisije za planove,
223. - Rešenje o imenovanju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Gložan.

 

Preuzmite ovde:
Službeni list br.14 - 2012