Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

14. - Poslovnik Skupštine opštine Bački Petrovac,
15. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2009. godinu,
16. - Odluka o prihvatanju Sporazuma o međuopštinskoj saradnji,
17. - Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za radnu zonu (blok br. 8) u Gložanu,
18. - Odluka o izradi Master plana  strategije  i razvoja turističke subregije opština Bač, Bačka Palanka i Bački Petrovac,
19. - Odluka o poveravanju poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja,
20. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnoj kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naseljima Opštine Bački Petrovac,
21. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
22. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
23. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
24. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
25. - Rešenje o imenovanju članova Saveta za mlade,
26. - Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
27. - Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
28. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,
29. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu
30. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2009. godinu,
31. - Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ iz Gložana,
32. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2009. godinu,
33. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu,
34. - Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu,
35. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2009. godinu,
36. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2009. godinu,
37. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2009. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac,
38. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2009. godinu,

II   PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI  PETROVAC

39. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve,

III  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

40. - Program zaštite i unapređenja životne sredine za 2009. godinu,
41. - Rešenje o obrazovanju Komisije za pripremu nacrta odluke o manifestacijama od značaja za Opštinu Bački Petrovac,
42. - Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski  plan Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu,


IV  ODELENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

43. - Rešenje o neizrađivanju Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za radnu zonu (blok br. 8) u Gložanu,

V  DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE  DELATNOSTI OPŠTINE BAČKI PETROVAC

44. - Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2009. godinu,
45. - Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2009. godinu,
46. - Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2009. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac,
47. - Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2009. godinu.

Preuzmite ovde
pdf.png