Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 3, 15. april 2009. god.

S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
48. - Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac,
49. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Mesnim  zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
50. - Odluka o zboru građana,
51. - Odluka o manifestacijama od značaja za Opštinu Bački Petrovac,
52. - Rešenje o poništavanju Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
53. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac za 2009. godinu,
54. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu,
55. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja d.o.o. „Gloakvalis“, Gložan za 2009. godinu,
56. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja DP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2009. godinu,
57. - Rešenje o imenovanju zastupnika Javnog  preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“,
58. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu,
59. - Ršenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan  Amos Komenski“ u Kulpinu,
60. - Izmene Dinamičkog plana aktivnosti davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup u 2009. godini,

II   PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI  PETROVAC
61. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Preuzmite ovde
pdf.png