Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 2, 19. februara 2010. god.

SADRŽAJ

I MESNA ZAJEDNICA BAČKI PETROVAC
5. – Statut Mesne zajednice Bački Petrovac,
II MESNA ZAJEDNICA KULPIN
6. – Statut Mesne zajednice Kulpin,
III MESNA ZAJEDNICA GLOŽAN
7. – Statut Mesne zajednice Gložan,
IV MESNA ZAJEDNICA MAGLIĆ
8. – Statut Mesne zajednice Maglić,
V PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC
9. - Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga  d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan,
VI OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
10. - Rešenje o preciziranju oblasti za koje su zaduženi članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
11. - Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „Komunalac“ Maglić.
 
Preuzmite ovde

Službeni list br.2 - 2010