Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 2, 24. februar 2014
SADRŽAJ

 I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

5. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,
6. - Odluka o prvim izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac,
7. - Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta,
8. - Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Maglić,
9. - Rešenje o razrešenju Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,
10. - Rešenje o imenovanju Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,
11. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
12. - Rešenje o imenovanju dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

13. - Rešenja o raspodeli sredstava udruženjima,

III OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

ODELJENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

14. - Rešenje o neizrađivanju strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije naselja Maglić.

Preuzmite ovde: