Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 3, 24. februar 2014
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

15. - Poslovnik Skupštine opštine Bački Petrovac (prečišćeni tekst),

KOMISIJA ZA PROPISE, PREDSTAVKE I PRITUŽBE I PRIMOPREDAJU DUŽNOSTI I SLUŽBENIH AKATA

16. - Ispravka Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
17. - Ispravka Odluke o petim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
18. - Ispravka Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
19. - Ispravka Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac (prečišćeni tekst). 

Preuzmite ovde:

Službeni list br.3 - 2014