Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 5, 18. jun 2014

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 

52. - Odluka o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,
53. - Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Gložan,
54. - Rešenje o izboru dva nova člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
55. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za privredu,
56. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za urbanizam, stambeno- komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,
57. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za propise,
58. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za predstavke i pritužbe,
59. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta,
60. - Rešenje o razrešenju članova komisije za primopredaju dužnosti,
61. - Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,
62. - Rešenje o izboru članova Komisije za privredu, urbanizam, stambeno- komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,
63. - Rešenje o izboru članova Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata,
64. - Rešenje o izboru članova Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine,
65. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,
66. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
67. - Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
68. - Rešenje o razrešenju dva člana Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
69. - Rešenje o imenovanju dva nova člana Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
70. - Rešenje o imenovanju dva nova člana Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
71. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Pozorište „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
72. - Rešenje o izboru novog člana Upravnog odbora Pozorište „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
73. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac za 2014. godinu,
74. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2014. godinu,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

75. - Odluka o umanjenju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta privrednom subjektu d.o.o. „Nel“ Bački Petrovac,
76. - Rešenje o davanju saglasnosti na nove cene komunalnih usluga d.o.o. „Gloakvalis“, Gložan,
77. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 016-4/99- 2014,
78. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/100- 2014,
79. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/114- 2014,

III NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

80. - Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac,

IV JAVNO PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE «PROGRES» BAČKI PETROVAC

81. - Pravilnik o radu i pijačnom redu pijace u Bačkom Petrovcu.  

Preuzmite ovde:

Službeni list br.5 - 2014