Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 6, 25. april 2012
SADRŽAJ

I IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

44. - Rešenje o utvrđivanju ZBIRNE IZBORNE LISTE za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac na izborima raspisanim za 6. maj 2012. godine,
45. - Ispravka Zapisnika o raspodeli odborničkih mandata na osnovu utvrđenih rezultata glasanja za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac (06.05.2012.) – Obrazac SO – 26/2012.


II IZBORNA KOMISIJA IZBORNE JEDINICE
7 – BAČKI PETROVAC

55. - Lista kandidata za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine u Izbornoj jedinici 7 – Bački Petrovac, na izborima raspisanim za 6. maj 2012. godine.


Úradný vestník

Číslo 6, 25. april 2012
OBSAH

I. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

44. - Rozhodnutie o ustálení SÚHRNNEJ VOLEBNEJ LISTINY na voľbu výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na voľbách vypísaných na 06. mája 2012,
45. - Oprava Zápisnice o rozdelení výborníckych mandátov na základe ustálených výsledkov hlasovania za voľbu výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec (06.05.2012) - Tlačivo ZO 26/2012,


II. VOLEBNÁ KOMISIA VOLEBNEJ JEDNOTKY
7 – BÁČSKY PETROVEC

46. - Kandidátna listina na voľbu poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo Volebnej jednotkе 7 – Báčsky Petrovec, na voľbách vypísaných na 06. mája 2012.

-----------------------------
Preuzmite ovde:
Službeni list br.6 - 2012

Prevzať:
Úradný vestník č. 6 - 2012