Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 7, 7. maj 2012
SADRŽAJ

I IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

47. - Izveštaj o rezultatima izbora za odbornike u Skupštinu opštine Bački Petrovac na  izborima održanim 6. maja 2012. godine.

Úradný vestník
Číslo 7, 7. máj 2012
OBSAH

I. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

47. - Správa o výsledkoch volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky    Petrovec na voľbách, ktoré sa konali 06. mája 2012.

-----------------------------
Preuzmite ovde:
Službeni list br.7 - 2012

Prevzať:
Úradný vestník č. 7 - 2012