Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 8, 8. jun 2012
SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

48. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
49. - Rešenje o isteku mandata na funkciji predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
50. - Rešenje o izboru  predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
51. - Rešenje o isteku mandata na funkciji  zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
52. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
53. - Rešenje o isteku mandata na funkciji sekretara Skupštine opštine  Bački Petrovac,
54. - Rešenje o postavljanju sekretara Skupštine opštine  Bački Petrovac,


II  OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE BAČKI PETROVAC

55. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/46-2012,
56. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/73-2012,
57. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/92-2012,
58. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/93-2012,
59. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/106-2012.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.8 - 2012