Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 9, 9. jula 2012
SADRŽAJ

 I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

60. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
61. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
62. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
63. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
64. - Rešenje o isteku mandata na funkciji predsednika Opštine Bački Petrovac,
65. - Rešenje o izboru predsednika Opštine Bački Petrovac,
66. - Rešenje o isteku mandata na funkciji zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,
67. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,
68. - Rešenje o isteku mandata na funkciji članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
69. - Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
70. - Rešenje o izboru članova komisije za administrativno-mandatna pitanja.


Preuzmite ovde:
Službeni list br.9 - 2012