Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 7, 
29. septembar 2014

 
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
112. - Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,
113. - Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naselja Maglić,
114. - Odluka o otpočinjanju radova na sanaciji deponije komunalnog otpada u Bačkom Petrovcu,
115. - Odluka o otpočinjanju radova na sanaciji deponije komunalnog otpada u Gložanu,
116. - Odluka o otpočinjanju radova na sanaciji deponije komunalnog otpada u Kulpinu,
117. - Odluka o otpočinjanju radova na sanaciji deponije komunalnog otpada u Magliću, 
118. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
119. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
120. - Odluka o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata sa prebivalištem u Opštini Bački Petrovac,
121. - Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
122. - Odluka o mreži Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
123. - Rešenje o dodeli Nagrade opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,
124. - Rešenje o dodeli posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,
125. - Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,
126. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu, 
127. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu,
128. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2014/2015 godinu,
 
 
- KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNJIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U OPŠTINI BAČKI PETROVAC
 
129. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu.
 

Preuzmite ovde: