Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 6a, 
10. jul 2014

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
- GODIŠNJI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu. 
 
Preuzmite ovde: