Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 7a, 24. juna 2010.god

SADRŽAJ

I  SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
- GODIŠNJI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu.

Preuzmite ovde
Službeni list br.7a - 2010