Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 7b, 25. juna 2010.god

SADRŽAJ

I KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DODELE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA U STAMBENIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU IZBEGLIH, PROGRNANIH  I RASELJENIH LICA SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC

- PRAVILNIK o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja u stambenim objektima u vlasništvu izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa prebivalištem  na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

Preuzmite ovde
Službeni list br.7b - 2010