Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 8, 02. novembra  2009. god.

S A D R Ž A J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

117. - Odluka o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Gložan, za period od 01.01.2010. do 31.12.2014. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu,
118. - Odluka o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Kulpin, za period od 01.02.2010. do 31.01.2015. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu,
119. - Rešenje o razrešenju direktora Zdravstvene  ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
120. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zdravstvene  ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,

II  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
121. - Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,

III   NAČELNIK  OPŠTINSKE UPRAVE
122. - Izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjem redu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

IV   KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA  JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI BAČKI PETROVAC
123. -  Pravilnik o davanju u zakup  poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,

V  SLUŽBA  SKUPŠTINE  OPŠTINE
124. -  Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Bački Petrovac,
125. -  Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Kulpin,
126. -  Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Gložan,
127. -  Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Maglić.