Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Послови:

 Управни надзор, контрола стања комуналних објеката и пружања комуналних услуга јавних комуналних предузећа која је основала општина и предузећа којима је поверено вршење комуналних послова у областима:
- пречишћавање и дистрибуција воде, 
-
одвођење атмосферских и отпадних вода, 
-
одржавање чистоће у насељеним местима иизношење и депоновање смећа, 
- одржавање депонија, 
- уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, 
- одржавање улица, путева и других јавних површина у насељеним местима, 
- одржавање јавне расвете 
- уређивање и одржавање пијаца и вашара, 
- уређење и одржавање гробља и сахрањивање, 
- сакупљање и сахрањивање угинулих животиња,
- одржавање јавних базена и пружање услуга на њима.

  • Надзор над одржавањем кућног редау  стамбеним зградама и становима;
  • надзор над придржавањем радног временау угоститељским објектима
  • надзор над чишћењем снега и леда са јавних површина испред стамбених и пословних објеката;
  • надзор над продајом ван пијачног простора и одобрених локација;
  • надзор над заузећем јавних површина;
  • надзор над паркирањем возила на јавним и зеленим површинама;
  • надзор над другим комуналним областима које су регулисане позитивним прописима

• Образац пријаве
       - пријаву можете предати у на пријемном шалтеру у згради општине, или га послати на емаил: JLIB_HTML_CLOAKING