Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Грађевински инспектор врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које одобрење за изградњу издаје општина.

 • Грађевински инспектор у вршењу надзора проверава:

  - да ли је за извођење радова издато одобрење за изградњу;
  - да ли је почетак радова пријављен на прописан начин;
  - да ли је градилиште обележено на прописан начин;
  - да ли се објекат гради према одобрењу за изградњу и главном пројекту;
  - да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине;
  - да ли извођач радова води грађевински дневник и књигу испекције на прописан начин;
  - да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола;

 
· Грађевински инспектор налаже Решењем:

-  рушење објекта, ако се објекат гради или је његово грађење завршено без  одобрења за изградњу и пријаве почетка изградње објекта,
-  обуставу радова и одреди рок не дужи од 30 дана за прибављање новог одобрења  за изградњу, односно измену постојећег главног пројекта, ако се објекат не гради према одобрењу за изградњу, односно главном пројекту,
-  рушење објекта ако инвеститор у остављеном року не прибави одобрење за  изградњу, односно не измени главни пројекат,
-  рушење објекта, односно његовог дела ако је настављено грађење и после доношења Решења о обустави радова.

Образац пријаве
      - пријаву можете предати у на пријемном шалтеру у згради општине, или га послати на емаил: JLIB_HTML_CLOAKING

ZAIZBORE2020

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize