Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Документација потребна за упис у матичне књиге, рођених, венчаних и умрлих чије су се чињенице догодиле у иностранству:

Накнадни упис у Матичне књиге рођених - за лица рођена у иностранству
Потребна документација:
- поднети захтев,
- инсотрани извод из МКР,
- уверење о држављанству Р. Србије,
- уверење о пребивалишту,
Такса за овај упис се не плаћа.

Накнадни упис у Матичне књиге венчаних - за држављане Р.Србије који су заклучили брак у иностранству
Потребна документација:
- поднети захтев,
- инсотрани извод из МКВ,
- домаћи извод из МКР,
- уверење о држављанству Р. Србије,
- уверење о пребивалишту,
Такса за овај упис се не плаћа.

Накнадни упис у Матичне књиге умрлих - за држављане Р.Србије чија је чињеница смрти наступила у иностранству
Потребна документација:
- поднети захтев,
- инсотрани извод из МКУ,
- домаћи извод из МКР,
- уверење о држављанству Р. Србије,
- уверење о последњем пребивалишту пре одласка у иностранство,
Такса за овај упис се не плаћа.