Пријава рођења

Документација потребна за пријаву рођења:
- отпусна листа Дома здравља Бачки Петровац,
- извод из МК венчаних (родитеља),
- уверење о држављанству родитеља
- личне карте родитеља (на увид),
- за ванбрачно рођену децу извод из матичне књиге рођених за мајку, 
- пријава рођења се ослобађања од плаћања таксе.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика