Промена везана за лично име или адресу

Документација потребна за промену везану за лично име или адресу: 

- захтев, 
- лична карта, 
- ослобођено од плаћања таксе.
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика