Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Документација потребна за промену везану за лично име или адресу: 

- захтев, 
- лична карта, 
- ослобођено од плаћања таксе.