Израда нацрта Локалног акционог плана за образовање Рома 2021-2025

naslovna

Дана 24.11.2020 у малој cали Општине Бачки Петровац одржана је 2. седница тима за израду, имплементацију и мониторинг Локалног акционог плана за образовање Рома 2021-2025. На седници су присуствовали и локална телевизија ТВ Петровац, како би се наша јавност упознала са радним задацима као и са члановима радне групе коју чине:


1. Данијела Богдановић мастер ецц.порески контролор и координатор за ромска питања Општине Бачки Петровац - председник,
2. Мирослав Нецић - представник невладине организације „Удружење Рома Бачки Петровац“ – члан, задужен за теренски рад са ромским породицама,
3. Марија Хриц - дипл.инг.грађевинарства - члан, задужена за рад и комуникацију са основним школама,
4. Богомирка Жагрић - виша с.с., васпитачица у ПУ „Вчиелка“- члан, задужена за радне активности Предшколске установе ПУ „Вчиелка“
5. Зденка Томан, социјални радник - члан, задужена за обавештавање радне групе о извештајима Кризног штаба Општине Бачки Петровац
6. Маја Спевак, средња сс.- члан, записничар и задужена за рад и комуникацију са основним школама

На седници су представљени задаци, циљеви и приоритети радне групе, као и сви закони, конвенције, стратегије и остали акти којима ће се радна група у свом раду руководити. Задатак радне групе је изради Локални акциони план за образовање Рома 2021-2025 у складу са реалним потребама ученика од предшколског од средњошколког узраста као и да се унапреди/оснажи ромска заједница кроз промоцију своје културе и традиције, а да се при томе води рачуна о прописаним мерама y циљу спречавања вируса COVID 19. По завршетку и изради, документ ће бити објављен на сајту Општине Бачки Петровац и упућен на јавну расправу.

 

DSC 7375a

DSC 7378a

DSC 7381a

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика