Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 17.12.2019. godine održana je 107. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Sa sednice su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Milan Anušjak, Jan Meleg i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći dopunjen

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Plana razvoja Opštine Bački Petrovac 2020-2027;
2. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o dopuni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu;
3. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku otvaranja ponuda povodom Oglasa za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, te donošenje Rešenja o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
4. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
5. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Plana razvoja Opštine Bački Petrovac 2020-2027 i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje, i ujedno se predlaže dopuna dnevnog reda XXXIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, sazvane za 20.12.2019. godine, sa sledećom tačkom: Razmatranje predloga i donošenje Plana razvoja Opštine Bački Petrovac 2020-2027.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se Vrši se dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu, i to: 1. dodaje se nabavka radova pozicija 1.3.11 – RADOVI NA IZRADI UNUTRAŠNјEG GASNOG RAZVODA I POVEZIVANјE POSTOJEĆE KOTLARNICE S NOVOM - SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE. Procenjena vrednost bez PDV iznos „2.188.880,00“ dinara. 2. Dodaje se nabavka usluga pozicija 1.2.14 – INOVIRANјE, DOPUNA I DORADA GLAVNOG PROJEKTA VAKUMSKE KANALIZACIONE MREŽE NASELjA BAČKI PETROVAC I KULPIN. Procenjena vrednost bez PDV iznos „4.900.000,00“ dinara.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o sprovedenom postupku otvaranja ponuda povodom Oglasa za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac br 46-34/2019-05 od 12.12.2019. godine, nakon čega je doneto Rešenje o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneto je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 183.000,00 dinara za povećanje pozicije 56 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, Programska aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 485 – naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, zbog realizacije pravosnažnih sudskih odluka.
Povodom 5. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija u vezi zahteva vlasnice mnjača da cena mnjača bude izražena u evrima, nakon čega je donet Zaklјučak kojim daje saglasnost na izmenu teksta predugovora za kupovinu mnjača, u smislu da kupoprodajna cena mnjača bude utvrđena u evrima, u visini 15.000,00 evra po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnim na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,25 časova.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac